Rejestr zbiorów danych

Urząd Gminy Bartoszyce
Pl. Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, REGON: 510742920

Rejestr zbiorów danych osobowych
Administratora bezpieczeństwa informacji

Drukuj PDF
Lp.Nazwa zbioruOpis kategorii osób, których dane dotycząSzczegóły
1Arkusz OrganizacyjnyNauczyciele szkół gminnych.Zobacz szczegóły
2Awans ZawodowyNauczyciele placówek oświatowych starający się o awans zawodowy.Zobacz szczegóły
3Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiOsoby zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Zobacz szczegóły
4Dokumentacja kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnegoUczniowie wymagający kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.Zobacz szczegóły
5Dokumentacja realizacji obowiązku naukiMłodzież podlegająca obowiązkowi nauki oraz ich rodzice.Zobacz szczegóły
6Doskonalenie zawodowe nauczycieliNauczyciele starający się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego.Zobacz szczegóły
7Dowody osobisteOsoby ubiegające się o dowód osobisty.Zobacz szczegóły
8Ewidencja Placówek NiepublicznychOsoby prowadzące placówki niepubliczne. Zobacz szczegóły
9Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów na odbieranie odpadów komunalnychOsoby posiadające przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe oraz zawierające umowy na odbiór odpadów komunalnych.Zobacz szczegóły
10Kandydaci na dyrektorów placówek oświatowychOsoby kandydujące na dyrektorów placówek oświatowych.Zobacz szczegóły
11Kasa zapomogowo-pożyczkowaOsoby należące do kasy zapomogowo-pożyczkowej.Zobacz szczegóły
12KontrahenciKontrahenci.Zobacz szczegóły
13KorespondencjaOsoby korespondujące.Zobacz szczegóły
14Numeracja porządkowa nieruchomościOsoby starające się o przyznanie numeru dla swojej nieruchomości.Zobacz szczegóły
15Oświadczenia majątkoweOsoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych.Zobacz szczegóły
16Płace pracowników placówek oświatowychPracownicy placówek oświatowych gminy.Zobacz szczegóły
17Radni Rady GminyOsoby będące Radnymi Rady Gminy.Zobacz szczegóły
18REJESTR OSÓB OBJĘTYCH REJESTRACJĄ, WYKAZ OSÓB O NIEUREGULOWANYM STOSUNKU DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ I LISTA STAWIENNICTWA OSÓB DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJobywatelaZobacz szczegóły
19Rejestr podatnikówOsoby opłacające podatki: od nieruchomości, środków transportowych, rolny, leśny, od posiadania psów.Zobacz szczegóły
20System Informacji OświatowejUczniowie oraz nauczyciele szkół.Zobacz szczegóły
21Wyprawka szkolnaUczniowie szkół gminnych korzystający z programu pomocy "Wyprawka szkolna".Zobacz szczegóły
22Zamówienia publiczneOsoby, które uczestniczą w przetargach lub zamówieniach.Zobacz szczegóły
23Zasoby komunalneOsoby ubiegające się o przydział mieszkania komunalnego.Zobacz szczegóły
24Zezwolenie na wycinkędrzew i krzewówWłaściciele działek wnioskujący o wycinkę drzew lub krzewów.Zobacz szczegóły
25Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowegoProducenci rolniZobacz szczegóły
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu PDF. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu XLS. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.