Rejestr zbiorów danych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski, REGON: 301043278

Rejestr zbiorów danych osobowych
Administratora bezpieczeństwa informacji

Drukuj PDF
Lp.Nazwa zbioruOpis kategorii osób, których dane dotycząSzczegóły
1Rejestr osób dotkniętych przemocą i osób stosujących przemocOsoby dotknięte przemocą, jak również osoby stosujące przemoc.Zobacz szczegóły
2Rejestr osób objętych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczejRodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.Zobacz szczegóły
3KontrahenciKontrahenci.Zobacz szczegóły
4Świadczenia rodzinneOsoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych.Zobacz szczegóły
5Świadczenia z funduszu alimentacyjnegoOsoby ubiegające się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wierzyciele. Osoby, od których egzekwowane są należności - dłużnicy.Zobacz szczegóły
6Ubezpieczenia ZUS klientówKlienci ubezpieczani w ZUS.Zobacz szczegóły
7ZaświadczeniaOsoby fizyczne, krtóre występują o wydanie zaświadczenia oraz członkowie rodzin tych osób.Zobacz szczegóły
8Świadczenia z pomocy społecznejOsoby ubiegające się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej.Zobacz szczegóły
9Dodatek energetycznyOsoby ubiegające się o przyznanie dodatku energetycznego i członkowie gospodarstwa domowego wnioskodawcyZobacz szczegóły
10Dodatki mieszkanioweOsoby ubiegające się o przyznanie dodatków mieszkaniowych.Zobacz szczegóły
11KorespondencjaOsoby korespondujące.Zobacz szczegóły
12Program pomocy państwa w wychowaniu dzieciOsoby starające się o świadczenie pomocy w wychowywaniu dzieci oraz korzystające ze świadczeń, a także dzieci, na które świadczenie ma być przyznane lub które korzystają z przyznanego świadczenia.Zobacz szczegóły
13Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia dla kobiet w ciąży i rodzin. Zobacz szczegóły
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu PDF. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu XLS. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.