Rejestr zbiorów danych

PACKPROFIL Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3, 47-110 Kolonowskie, REGON: 530552628

Rejestr zbiorów danych osobowych
Administratora bezpieczeństwa informacji

Drukuj PDF
Lp.Nazwa zbioruOpis kategorii osób, których dane dotycząSzczegóły
1KlienciKlienci zakupujący towary.Zobacz szczegóły
2KontrahenciKontrahenci.Zobacz szczegóły
3Kasa zapomogowo-pożyczkowaOsoby należące do kasy zapomogowo-pożyczkowej.Zobacz szczegóły
4KorespondencjaOsoby korespondujące.Zobacz szczegóły
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu PDF. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu XLS. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.