Rejestr zbiorów danych

Gmina Opoczno
Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, REGON: 590648379

Rejestr zbiorów danych osobowych
Administratora bezpieczeństwa informacji

Drukuj PDF
Lp.Nazwa zbioruOpis kategorii osób, których dane dotycząSzczegóły
1Dowody osobisteOsoby ubiegające się o dowód osobisty.Zobacz szczegóły
2Dodatki mieszkanioweOsoby ubiegające się od dodatki mieszkaniowe.Zobacz szczegóły
3Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiOsoby zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Zobacz szczegóły
4Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z Gminy OpocznoOsoby spełniające następujące kryteria: *zameldowanie na terenie Gminy Opoczno *dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej , uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz\lub ośrodkami pomocy społecznej oraz ich rodzice/opiekunowie prawni: *dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny dochód miesięczny opodatkowany na osobę w rodzinie,z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny wskaźnik:Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez GUS w Biuletynie Statystycznym" tj. 1226,95 zł oraz ich rodzice i opiekunowie prawniZobacz szczegóły
5Rejestr podatnikówOsoby opłacające podatki: od nieruchomości, środków transportowych, rolny, leśny, od posiadania psów.Zobacz szczegóły
6Obrona cywilnaOsoby świadczące usługi obrony cywilnej.Zobacz szczegóły
7Oświadczenia majątkowe radnychRadni Miasta i Gminy OpocznoZobacz szczegóły
8System Informacji OświatowejUczniowie oraz nauczyciele szkół.Zobacz szczegóły
9Urząd Stanu CywilnegoOsoby urodzone, zmarłe oraz te które zawarły lub rozwiązały związki małżeńskie. Zobacz szczegóły
10Ewidencja ludnościOsoby zameldowane na terenie gminy.Zobacz szczegóły
11Ewidencja Korespondencji Urzędu MiejskiegoOsoby korespondujące.Zobacz szczegóły
12Umowy cywilnoprawneOsoby, z którymi zawarto umowy.Zobacz szczegóły
13Rejestr przedpoborowych i poborowychPoborowi oraz Przedpoborowi.Zobacz szczegóły
14Ewidencja Numerów TelefonówDane gromadzone i przetwarzane za zgodą osób w bazie. Cel przetwarzania: informowanie mieszkańców drogą smsową o sytuacjach związanych z wydarzeniami w Gminie Opoczno jak również indywidualnym kontaktem Urząd---Interesant/Mieszkaniec w sprawach służbowychZobacz szczegóły
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu PDF. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu XLS. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.