Rejestr zbiorów danych

Urząd Gminy Bartoszyce
Pl. Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, REGON: 510742920

Rejestr zbiorów danych osobowych
Administratora bezpieczeństwa informacji

Drukuj PDF
Lp.Nazwa zbioruOpis kategorii osób, których dane dotycząSzczegóły
1KontrahenciKontrahenci.Zobacz szczegóły
2Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiOsoby zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Zobacz szczegóły
3Dowody osobisteOsoby ubiegające się o dowód osobisty.Zobacz szczegóły
4Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów na odbieranie odpadów komunalnychOsoby posiadające przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe oraz zawierające umowy na odbiór odpadów komunalnych.Zobacz szczegóły
5Numeracja porządkowa nieruchomościOsoby starające się o przyznanie numeru dla swojej nieruchomości.Zobacz szczegóły
6Radni Rady GminyOsoby będące Radnymi Rady Gminy.Zobacz szczegóły
7Zasoby komunalneOsoby ubiegające się o przydział mieszkania komunalnego.Zobacz szczegóły
8Arkusz OrganizacyjnyNauczyciele szkół gminnych.Zobacz szczegóły
9Awans ZawodowyNauczyciele placówek oświatowych starający się o awans zawodowy.Zobacz szczegóły
10Dokumentacja kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnegoUczniowie wymagający kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.Zobacz szczegóły
11Dokumentacja realizacji obowiązku naukiMłodzież podlegająca obowiązkowi nauki oraz ich rodzice.Zobacz szczegóły
12Doskonalenie zawodowe nauczycieliNauczyciele starający się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego.Zobacz szczegóły
13Ewidencja Placówek NiepublicznychOsoby prowadzące placówki niepubliczne. Zobacz szczegóły
14Kandydaci na dyrektorów placówek oświatowychOsoby kandydujące na dyrektorów placówek oświatowych.Zobacz szczegóły
15Wyprawka szkolnaUczniowie szkół gminnych korzystający z programu pomocy "Wyprawka szkolna".Zobacz szczegóły
16Kasa zapomogowo-pożyczkowaOsoby należące do kasy zapomogowo-pożyczkowej.Zobacz szczegóły
17Płace pracowników placówek oświatowychPracownicy placówek oświatowych gminy.Zobacz szczegóły
18Rejestr podatnikówOsoby opłacające podatki: od nieruchomości, środków transportowych, rolny, leśny, od posiadania psów.Zobacz szczegóły
19Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowegoProducenci rolniZobacz szczegóły
20Zezwolenie na wycinkędrzew i krzewówWłaściciele działek wnioskujący o wycinkę drzew lub krzewów.Zobacz szczegóły
21System Informacji OświatowejUczniowie oraz nauczyciele szkół.Zobacz szczegóły
22KorespondencjaOsoby korespondujące.Zobacz szczegóły
23REJESTR OSÓB OBJĘTYCH REJESTRACJĄ, WYKAZ OSÓB O NIEUREGULOWANYM STOSUNKU DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ I LISTA STAWIENNICTWA OSÓB DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJobywatelaZobacz szczegóły
24Zamówienia publiczneOsoby, które uczestniczą w przetargach lub zamówieniach.Zobacz szczegóły
25Oświadczenia majątkoweOsoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych.Zobacz szczegóły
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu PDF. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu XLS. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.