Rejestr zbiorów danych

Powiat Nidzicki
Traugutta 23, 13-100 Nidzica, REGON: 510742505

Rejestr zbiorów danych osobowych
Administratora bezpieczeństwa informacji

Drukuj PDF
Lp.Nazwa zbioruOpis kategorii osób, których dane dotycząSzczegóły
1REJESTR POJAZDÓWklienci, właściciele pojazdówZobacz szczegóły
2Ewidencja osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami i osób bez uprawnień oraz klientów wydziału komunikacjiOsoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnejZobacz szczegóły
3Ewidencja gruntów i budynków powiatu nidzickiegoWnioskodawcyZobacz szczegóły
4Powiatowy Zasób Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejwnioskodawcyZobacz szczegóły
5Rejestr zaświadczeńwnioskodawcyZobacz szczegóły
6Rejestr dzienników budowywnioskodawcyZobacz szczegóły
7Rejestr pozwoleń na użytkowanieWnioskodawcyZobacz szczegóły
8Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowęWnioskodawcyZobacz szczegóły
9Rejestr przewoźnikówwnioskodawcyZobacz szczegóły
10Rejestr wniosków o pozwolenie na budowęwnioskodawcyZobacz szczegóły
11Rejestr wniosków stypendialnych studentówstudenci mający stałe zameldowanie na terenie Powiatu NidzickiegoZobacz szczegóły
12System Informacji Oświatowej nauczyciele, wychowawcy,pracownicy nie będący nauczycielami, uczniowieZobacz szczegóły
13Karty wędkarskie oraz karty łowiectwa podwodnegoWnioskodawcyZobacz szczegóły
14Sprzęt pływajacy służący do połowu rybWnioskodawcyZobacz szczegóły
15Nieodpłatna pomoc prawnaOsoby starające się o nieodpłatną pomoc prawnąZobacz szczegóły
16Rejestr skarg i wnioskówOsoby fizyczneZobacz szczegóły
17OBSŁUGA RZECZY ZNALEZIONYCHosoby fizyczneZobacz szczegóły
18Oświadczenia majątkoweradni, członkowie zarządu, sekretarz, skarbnik, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osoba prawną oraz osoby wydające decyzje w imieniu starostyZobacz szczegóły
19Dziennik korespondencji Starostwa Powiatowego w Nidzicyosoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby wnoszące sprawyZobacz szczegóły
20Zbiór zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowaniaOsoby fizyczne -wnioskodawcyZobacz szczegóły
21Ewidencja RadnychRadni Powiatu NidzickiegoZobacz szczegóły
22Zbiór danych osobowych z zakresu ustawy "Prawo ochrony środowiska"wnioskodawcy, osoby fizyczne, osoby prawneZobacz szczegóły
23Zbiór danych osobowych z zakresu ustawy "o odpadach"wnioskodawcy, osoby fizyczne, osoby prawneZobacz szczegóły
24Zbiór danych osobowych z zakresu ustawy "o lasach"wnioskodawcy, osoby fizyczne, osoby prawneZobacz szczegóły
25Zbiór danych osobowych dotyczących "wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów wykonane w latach 2002 - 2003"osoby fizyczneZobacz szczegóły
26Zbiór danych osobowych z zakresu ustawy "o ochronie gruntów rolnych i lesnych"wnioskodawcy, osoby fizyczne, osoby prawneZobacz szczegóły
27Zbiór danych osobowych z zakresu ustawy "prawo łowieckie"wnioskodawcy, osoby fizyczne, osoby prawneZobacz szczegóły
28Zbiór danych osobowych z zakresu ustawy "o ochronie przyrody"wnioskodawcy, osoby fizyczne, osoby prawneZobacz szczegóły
29Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie zbierania lub transportu odpadówwnioskodawcy, osoby fizyczne, osoby prawneZobacz szczegóły
30Zbiór danych osobowych z zakresu ustawy "prawo geologiczne i górnicze"wnioskodawcy, osoby fizyczne, osoby prawneZobacz szczegóły
31Zbiór danych osobowych z zakresu ustawy "Prawo wodne"wnioskodawcy, osoby fizyczne, osoby prawneZobacz szczegóły
32Rejestr zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom przewozowymwnioskodawcy, osoby fizyczne, osoby prawneZobacz szczegóły
33Rejestr zgłoszeń instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetycznewnioskodawcy, osoby fizyczne, osoby prawneZobacz szczegóły
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu PDF. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu XLS. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.