Rejestr zbiorów danych

Urząd Miejski w Wiśle
Pl. Hoffa 3, 43-460 Wisła, REGON: 000526831

Rejestr zbiorów danych osobowych
Administratora bezpieczeństwa informacji

Drukuj PDF
Lp.Nazwa zbioruOpis kategorii osób, których dane dotycząSzczegóły
1KontrahenciKontrahenci.Zobacz szczegóły
2Wyciągi bankowe, przelewyOsoby dokonujące wpłat lub osoby, którym dokonano wpłat poprzez rachunki bankowe.Zobacz szczegóły
3Podatki i opłaty lokalne wraz z windykacjąOsoby płacące podatki i opłaty lokalne.Zobacz szczegóły
4Podatek rolny, leśny i od nieruchomościPodatki rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych i prawnych.Zobacz szczegóły
5Faktury/RachunkiWystawcy lub odbiorcy faktur.Zobacz szczegóły
6Rejestr mieszkańcówOsoby zamieszkałe na terenie gminy.Zobacz szczegóły
7Rejestr zamieszkania cudzoziemcówCudzoziemcy zameldowani na pobyt stały lub czasowy.Zobacz szczegóły
8Akta stanu cywilnego w WiśleOsoby urodzone, zmarłe oraz te które zawarły lub rozwiązały związki małżeńskie. Zobacz szczegóły
9Kwalifikacja wojskowaOsoby objęte rejestracją oraz osoby podlegające wezwaniu do kwalifikacji wojskowejZobacz szczegóły
10Wykaz osób funkcyjnych w planach OC, obronnych oraz w akcji kurierskiej i zarządzania kryzysowegoOsoby funkcyjne w planach OC, obronnych oraz w akcji kurierskiej i zarządzania kryzysowegoZobacz szczegóły
11Wykaz członków Ochotniczych Straży PożarnychStrażacy OSP - (ekwiwalent za akcje rat.-gaś., ubezpieczenia osobowe, badania zdrowotne, szkolenia)Zobacz szczegóły
12Koperty dowodoweOsoby starające się o dowód osobisty oraz osoby które otrzymały dowód osobisty.Zobacz szczegóły
13Wykaz kandydatów na ławników ludowychOsoby kandydujące na ławników ludowych.Zobacz szczegóły
14Rejestr umówOsoby, z którymi zawarto umowy.Zobacz szczegóły
15Ewidencja Radnych i Przewodniczących Zarządów OsiedliOsoby będące Radnymi Rady Gminy lub Przewodniczącymi Zarządów Osiedli.Zobacz szczegóły
16Oświadczenia majątkoweOsoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych.Zobacz szczegóły
17Karta dużej rodzinyRodziny wielodzietne wychowujące lub sprawujące opiekę nad trójką i więcej dzieci.Zobacz szczegóły
18Osoby opiekujące się grobami na cmentarzu komunalnymOsoby opiekujące się grobem.Zobacz szczegóły
19Osoby posiadające na wyłącznym utrzymaniu członków rodzinyOsoby, które złożyły wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny.Zobacz szczegóły
20Rejestr koncesji na sprzedaż napojów alkoholowychPrzedsiębiorcy wnioskujący o koncesję.Zobacz szczegóły
21Umowy na dzierżawę stoisk handlowychOsoby, z którymi zawarto umowy dzierżawy stoisk handlowych na targowisku.Zobacz szczegóły
22 Rejestr wniosków o wpis do CEIDGPrzedsiębiorcy wnioskujący o wpis do rejestru.Zobacz szczegóły
23Rejestr Skarg i wnioskówOsoby wnoszące skargi lub wnioski dot. pracy instytucji.Zobacz szczegóły
24Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoWnioskodawca oraz właściciele nieruchomości, na której planowana jest inwestycja.Zobacz szczegóły
25Wnioski o zmianę planu zagospodarowania WnioskodawcaZobacz szczegóły
26Wnioski o wypis z planu zagospodarowania przestrzennegoWnioskodawca.Zobacz szczegóły
27Decyzje o rozgraniczeniu nieruchomościOsoby, którym wydano decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości.Zobacz szczegóły
28Numeracja porządkowa nieruchomościOsoby wnioskujące o nadanie nieruchomości numeru adresowego.Zobacz szczegóły
29Decyzje o warunkach zabudowyOsoby uzyskujące decyzje o warunkach zabudowyZobacz szczegóły
30Rejestr decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościOsoby uzyskujące prawo własności po użytkowanniu wieczystym.Zobacz szczegóły
31KorespondencjaOsoby korespondujące.Zobacz szczegóły
32Decyzje na podziały nieruchomościOsoby uzyskujące decyzje o podziale gruntówZobacz szczegóły
33Wnioski o odszkodowania za grunty zajęte pod drogi Wnioskodawcy. Zobacz szczegóły
34Naliczenie opłaty planistycznejOsoby sprzedające i kupujące nieruchomości na terenie gminy.Zobacz szczegóły
35Rejestr zezwoleń na posiadanie psa rasy uznawanej za szczególnie agresywnąOsoby posiadające psy ageresywneZobacz szczegóły
36Uproszczony plan urządzenia lasuWłaściciele lasów prywatnychZobacz szczegóły
37Opłaty adiacenckiewłaściciele lub użytkownicy wieczyści Zobacz szczegóły
38Rejestr zezwoleń na usunięcie drzew i krzewówOsoby starające się o decyzje na wycinkę drzewZobacz szczegóły
39Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów na odbieranie odpadów komunalnychOsoby posiadające przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe oraz zawierające umowy na odbiór odpadów komunalnych.Zobacz szczegóły
40Ewidencja nieruchomości objętych programem usuwania azbestuOsoby starające się o usunięcie azbestu z nieruchomości.Zobacz szczegóły
41Zgody właścicieli na wejście na teren inwestycjiwłaściciele działek na których prowadzona jest inwestycja publicznaZobacz szczegóły
42Zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowaniaosoby fizyczne - rejestracja wniosków, zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miastaZobacz szczegóły
43Dokumentacja wykroczeńSprawcy wykroczeńZobacz szczegóły
44Zestawienie protokołów kontroli administracyjno-sanitarno-porządkowejOsoby kontrolowane w zakresie utrzymania porządku i czystości na swoich posesjach.Zobacz szczegóły
45Ewidencja dzierżawców i najemców lokali/nieruchomości użytkowychUżytkownicy wieczyści nieruchomości oraz najemcy lokali użytkowych.Zobacz szczegóły
46Dokumentacja lokali socjalnych i mieszkalnych Osoby najmujące lokale mieszkalne lub wnioskujące o najem.Zobacz szczegóły
47Rejestr nieruchomości stanowiących własność gminyosoby fizyczne i prawne Zobacz szczegóły
48Odpady komunalneOsoby, którym świadczone są usługi odbioru odpadów komunalnychZobacz szczegóły
49Rejestr uzgodnień na lokalizację urządzenia w pasie drogiOsoby składające wnioski o uzgodnienie. Zobacz szczegóły
50Dzierżawcy i użytkownicy wieczyściUżytkownicy wieczyści nieruchomościZobacz szczegóły
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu PDF. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.
Po kliknięciu przycisku OK nastąpi generowanie dokumentu XLS. W zależności od ilości danych może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.